Lokata bankowa jest jednym z pewniejszych sposobów inwestowania naszych pieniędzy. W odróżnieniu, np. od funduszy inwestycyjnych, w których nasz zysk nie jest już tak pewny. Wszystko odbywa się oczywiście kosztem oprocentowania naszej inwestycji. Obliczanie zysku z lokaty to nic innego jak znany nam z lekcji matematyki procent składany, który właśnie w takiej postaci bardzo często występuje na maturze.


Kalkulator lokat

Kwota lokaty:
Okres w miesiącach:
Stopa procentowa:
Kapitalizacja co:
Odsetki
Podatek
Kwota do wypłaty:


Rodzaje lokat bankowych

  • lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.
  • lokata dynamiczna – jest to umowa z bankiem dotycząca lokowania środków, z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania tej umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek. W zamian za korzystanie z pieniędzy klienta bank zobowiązuje się wypłacać odsetki. Wkłady te są zwykle niżej oprocentowane niż w lokacie terminowej.
  • lokata rentierska – jest to umowa między klientem a bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych na okres długoterminowy, polegająca na tym, że bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu.
  • lokata pieniężna – oprocentowany dochód z odrębnego konta-lokaty pieniężnej, polegający na często krótkoterminowym „zamrożeniu” określonej kwoty pieniężnej celem osiągnięcia zysku po upływie tego terminu (zysk powyżej stopnia inflacji).
    lokata dwuwalutowa – nazywana też Dual Currency Deposit, jest formą lokowania wolnych środków pieniężnych opartą na pochodnych instrumentach finansowych (opcjach walutowych). Jest to połączenie lokaty z transakcją terminową dotyczącą danej pary walut.

Jak samemu policzyć zysk z lokaty?

Obliczanie zysku z lokaty jest częstym zadaniem maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Aby to obliczyć korzystamy z następującego wzoru:

w_n = w_0{(1+{p \over 100%})}^n

gdzie:

Share →

One Response to Kalkulator lokat – jak obliczyć zysk?

  1. Krzyhoo pisze:

    Fajny kalkulatorek, przydatny w szacunkowych obliczeniach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>